Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

 (platné od 01.11.2021)

 

I. Základní údaje

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží zobrazovaného v internetovém obchodu www.windsowdil.com nebo web.marleyandharrys.com  a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti či na základě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (jež jsou specifikováni níže):

Prodávající (podnikatel):

 

mk windsor s.r.o.

Varhulíkové 1582/24, Holešovice (Praha 7), 170 00

IČO: 09746293

(fakturační a korespondeční adresa)
 

Tel.: +420 775 931 960

Email: office@marleyandharrys.cz
 

Kupující = objednatel (spotřebitel nebo podnikatel).
 

Spotřebitel – fyzická osoba/nepodnikatel, která zboží zakoupila pro svoji osobní spotřebu. Veškeré smluvní vztahy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů.
 

Podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která zboží zakoupila pro účely svojí podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších právních předpisů. - na smluvní vztahy mezi prodávajícím a  kupujícím-podnikatelem se však neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách a ostatní ustanovení na ochranu spotřebitele zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb.


 

I. Předmět kupní smlouvy:
 

Zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu firmy mk windsor s.r.o. .  Veškeré smluvní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky a kupní smlouva je uzavírána výhradně v Českém jazyce není li vyžadováno jinak.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek seznámil a souhlasí s nimi. Před vlastním uzavřením kupní smlouvy je kupující na všeobecné obchodní podmínky prodávajícím upozorněn. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a není předávána třetí straně.


 

II. Uzavření kupní smlouvy
 

Zboží, zobrazované v elektronickém katalogu internetového obchodu je prodávajícím prezentováno k prodeji v konečné ceně obsahující DPH, poplatky za dopravu a případné poplatky za zvolený způsob platby nejsou součástí ceny zboží a jsou vyčísleny zvlášť.  Veškeré ceny za kilogram jsou platné v okamžiku objednávání zboží. Před učiněním objednávky je kupující řádně seznámen se všemi poplatky vztahujícími se k objednávce zvoleného zboží a před učiněním objednávky má možnost kupující měnit způsob dodání a platby. Před učiněním objednávky je kupující řádně seznámen s přibližnou konečnou cenou objednávky včetně DPH a včetně všech poplatků souvisejících s dodáním objednávaného zboží a s platbou za něj. Pouze v případě, že kupující s celkovou cenou souhlasí, potvrdí správnost objednávky v posledním kroku jejího souhrnného zobrazení.
 

Pro objednání zboží z elektronického katalogu internetového obchodu prodávajícího kupující požadované zboží vloží do do elektronického košíku, obsah košíku lze až do objednání libovolně měnit (měnit objednávané množství, mazat zboží v košíku, přidávat jiné zboží do elektronického košíku). Vlastní objednávací proces začíná v elektronickém košíku, odkliknutím příkazu "přejít k pokladně", kdy je kupující nasměrován na objednávkový formulář, ve kterém je kupující vyzván k vyplnění fakturačních, dodacích, kontaktních údajů nebo v případě opakovaného nákupu svoje přihlašovací jméno a heslo. Po vyplnění kupující odklikne „objednat“. Tím dojde k odeslání objednávky do systému eshopu a bude vyzván k poslednímu potvrzení objednávky s konečnou cenou a zbožím, které objednává. Kupujícímu je automaticky odesláno potvrzení objednávky systémem eshopu.
 

Objednatel: editace fakturačních, dodacích a kontaktních údajů kupujícího. Podnikatelé si vyplní fakturační údaje pro identifikaci podnikatelského subjektu (ičo, dič), zadání platné emailové adresy a platného telefonního čísla je nezbytné pro vyřízení objednávky. V případě chybného zadání dodacích a kontaktních údajů prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nevyřízení objednávky a nedodání zboží. Fakturační údaje lze v případě potřeby kupujícího dodatečně měnit. V případě poznámek k objedávce (např. Specifická úprava zboží, nebo informace ohledně dodacího místa) vyplní kupující pole k tomu určné v sekci “Adresa”.
 

Způsob doručení: volí prodávající v závislosti na druhu a množství objednávaného zboží.
 

Způsob platby: Zboží nutno uhradit předem bankovním převodem nebo hotově, podle druhu přepravy, kterou si kupující vybere. Platební údaje budou kupujícímu zaslány emailem společně s potvrzenou objednávkou ze strany prodávajícího.

Souhrn objednávky: Prodávající žádá kupujícího o pečlivou kontrolu objednávaných položek zboží v elektronickém košíku, počet objednávaných kusů, správnost dodacích fakturačních údajů v objednávkovém formuláři. Kupující provede kontrolu zejména emailové adresy a zadaného telefonního čísla.

 

Dokončení objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Přijetí objednávky systémem eshopu  a současně je automatickým systémem kupujícímu na jím zvolenou emailovou adresu zaslána kopie souhrnné objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.  Prodávající kupujícímu emailem potvrdí přijetí objednávky a současně zašle platební údaje pro platbu bankovním převodem nebo odkaz na platební bránu prodávajícího v závislosti na způsob platby, který vybral kupující. Veškeré zboží zobrazované a prezentované v eshopu není považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732, zák. č. 89/2012 Sb. se v tomto případě nepoužije. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím zaslaném kupujícímu emailem společně s platebními údaji.
 

Při uzavírání kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím pomocí komunikačních prostředků na dálku si náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupující hradí sám (telefonní poplatky, náklady na internetové připojení).
 

Kupující nemá povinnosti platit zálohu za objedné zboží.
 

Kupující má k uzavřené smlouvě přístup přes svůj účet v internetovém obchodě prodejce.


 

III. Dodací podmínky:
 

Zboží skladem je expedováno podle vybraného druhu přepravy. Při bezhotovostní platbě až po připsání peněz na účet prodávajícího. Zboží, které aktuálně není skladem není možné objednat přes internetový obchod, je možné je však zamluvit telefonickou domluvou s prodávajícím na telefoním čísle +420 775 931 960. V takovém případě prodávající kupujícího emailem či telefonicky informuje o doskladnění zboží. Kupující v případě zájmu o koupi předobjednaného zboží do 2 pracovních dní objednávku potvrdí. Stvrzením prodávajícího je dále postupováno jako v případě učinění objednávky, viz výše.
 

Objednané zboží je kupujícímu dodáváno prostřednictvím dopravy prodávajícího, nebo ponechány na domluveném odběrném místě na kterém dostane i patřičné dokumenty (fakturu, dodací list). Kupující uzavřením kupní smlouvy s předáním těchto údajů souhlasí.
 

Přepravné:

Podle ceníku v internetovém obchodě.


 

IV. Platební podmínky:
 

Platební podmínky a dodání zboží
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,
bezhotovostně platební kartou,
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
dobírkou v hotovosti při předání zboží,
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Zboží je kupujícímu dodáno:
na adresu určenou kupujícím objednávce
prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.


 

V. Převzetí zboží od prodejce:
 

V případě, že přeprava prodejce dodává kupujícímu zásilku zjevně poškozenou, kupující má právo zásilku odmítnout. V případě, že se rozhodne zásilku převzít, je nutné s řidičem prodejce zásilku otevřít a zkontrolovat stav zboží. Následně kupující prověří obsah zásilky a v případě poškození zboží neprodleně kontaktuje prodávajícího a dodávku reklamuje (telefonicky na tel.č.: +420 775 931 960 Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku bez výhrady, má se za to, že kupující o poškození zásilky věděl.
 

Převzetím dodávky od přepravce bez výhrady kupující stvrzuje, že zásilka nevykazuje žádné viditelné poškození a zjevně je v pořádku. Po převzetí zásilky kupující zásilku vybalí a prověří její obsah. Pokud kupující zjistí, že dodávka není kompletní, je mechaniky nebo jinak zjevně poškozená, neprodleně informuje prodávajícího na tel. č.: +420 775 931 960. Pokud do 24 h od převzetí zásilky kupující nerozporuje dodávku zboží, má se za to, že prodávající splnil svoji povinnost a dodal zboží v objednaném množství a kvalitě.
 

V případě nepřevzetí zboží v odběrném místě, na kterém se kupující a prodejce vzájemně dohodli pomocí formuláře objednávky, má právo prodávající od kupujícího dále žádné objednávky nepřijímat.


 

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 

STORNO OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍM - Storno objednávky je možné kdykoliv do provedení její úhrady. O odeslání zboží je kupující informován info emailem. Objednávku je možno stornovat písemně emailem na office@marleyandharrys.cz nebo telefonicky na č.: +420 775 931 960, přijetí storna objednávky prodávající emailem potvrdí.
 

STORNO OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM – Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat v těchto případech: zboží není skladem nebo kupující pravidelně nevyzvedává objednávku z odběrných míst. Dále v  případě zjevné chyby v ceně zboží zobrazované v internetovém obchodě prodávajícího– tzn. zobrazovaná cena je zjevně jiná, než je pro tento druh zboží obvyklé, např. cena je zjevně nízká z důvodu mylného uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, nebo se jedná o zjevné chyby v psaní.  V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již částku za zboží uhradil, částka bude vrácena zpět na jeho bankovní účet do 10ti pracovních dní od příchozí platby, nejpozději však do 14 ti dní od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 

Dle aktuálního znění občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupujícímu-podnikateli nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká (vylučuje se ustanovení o spotřebitelských smlouvách distančních).
 

Od kupní smlouvy nelze odstoupit v těchto případech:

-          U zboží upraveného na přání zákazníka

-          U zboží podléhajícího rychlé zkáze

-          U zboží podléhajícího opotřebení nebo zastarání
 

Dle aktuálního znění občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dní od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být doručeno do 14ti dní od převzetí zboží nebo jeho poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno na adresu prodávajícího: mk windsor .s.r.o., či na adresu elektronické pošty: office@marleyandharrys.cz  (v případě zaslání na chybnou e-mailovou  nebo korespondenční adresu prodávajícího prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím).Vrácení částky za dodávku zboží:
 

V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu celkovou částku za dodávku uhrazenou. Náklady za vrácení zboží prodávajícímu si kupující hradí sám. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající uhradí celkovou kupní cenu kupujícímu do 10ti pracovních dní od fyzického vrácení zboží kupujícím, nejpozději však do 14ti dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než kupující zboží fyzicky vrátí, či prokáže, že zboží odeslal.
 

Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží poškozené, opotřebené, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na náhradu škody si prodávající může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za dodávku zboží. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození obalu vzniklé vybalováním zboží.


 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
 

Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že prodávaná věc nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se příslušná věc obvykle používá.
 

Pokud daná věc má vady, nebo nemá požadované užitné vlastnosti, má kupující právo na řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo její součásti, pokud je to možné. Právo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud se jedná o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně, které brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo jeho součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.
 

Záruční doba  = doba spotřeby uvedená na obale zboží.
 

Při reklamaci musí kupující vadné zboží:

a) osobně předložit prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace v sídle prodávajícího:  mk windsor s.r.o., Varhulíkové 1582/24, Holešovice (Praha 7), 170 00

nebo

b) předat dopravci prodávajícího v závozový den (viz. internetový obchod – přeprava).

Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného skladování (podmínky pro skladování jsou uvedeny na etiketě umístěné na obalu zboží), nebo v důsledku nesprávného použití zboží anebo v důsledku působení vyšší moci (živelní pohromy).
 

Uplatnění práv kupujícího odpovědnosti prodávajícího za vadu, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího kupující uplatňuje na adrese: mk windsor s.r.o., Varhulíkové 1582/24, Holešovice (Praha 7), 170 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje fyzické doručení reklamované věci prodávajícímu.
 

Reklamační lhůta:  Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená a potřebná k odbornému posouzení vady výrobku. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nutné prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly na jeho straně v souvislosti s vyřizováním reklamace.
 

O přijetí věci do reklamačního řízení prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s uvedením: data uplatnění reklamace, obsahu reklamace, návrh kupujícího na vyřízení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem. V případě zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


 

VIII. DOSTUPNOST E-SHOPU A MOBILNÍ APLIKACE
 

Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu či mobilní aplikace a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.
 

Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu či do mobilní aplikace nebo v důsledku užití webové stránky e-shopu či mobilní aplikace v rozporu s jejím určením.

Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu a mobilní aplikace na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu a mobilní aplikace kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.


 

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Ochrana osobních údajů je poskytována kupujícímu-fyzické osobě dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa. U právnických osob rovněž ič a dič.
 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat emailem na: office@marleyandharrys.cz.


 

X. AUTORSKÁ PRÁVA K RECEPTŮM A OBRÁZKŮM NA WEBU
 

Dodavatel v rámci e-shopu a mobilní aplikace zveřejňuje pro své odběratele návody, články, recepty, obrázky  a další informace. Některé tyto příspěvky či jejich části, jako např. fotografie pokrmů a recepty k jejich přípravě, jsou dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, považovány za autorské dílo, jehož užití je vázáno na nabytí licence.

Dodavatel tímto uděluje odběratelům bezúplatnou licenci k užití autorských děl uveřejněných v e-shopu nebo v mobilní aplikaci v rozsahu dle § 2376 občanského zákoníku, za podmínky, že odběratel při užití díla vždy na viditelném místě uvede dodavatele jako autora, resp. vykonavatele majetkových autorských práv k danému dílu, a dále u díla výslovně uvede, že bylo převzato z webové stránky www.marleyandharrys.com. Užití díla bez uvedení dodavatele je neoprávněným zásahem do autorských práv dodavatele a ten je v takovém případě oprávněn domáhat se nápravy veškerými způsoby dle platných právních předpisů.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy)
 

- Adresát: mk windsor s.r.o., Varhulíkové 1582/24, Holešovice (Praha 7), 170 00

- Oznamuji, že tímto odstupuji kupní od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………………..

…...……………………………………………………......

……………………………………………………………..

Doklad o zakoupení zboží / variabilní symbol* č.:…………….

Datum převzetí zboží od přepravce/os. odběr*:……………...

Kupující (spotřebitel=fyzická osoba):

Jméno a příjmení:…………………………………………

Adresa:……………………………………………………

Kupní cena má být vrácena:

Bankovním převodem na účet č.:…………………………./………………

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 ……………………………………..

 

- Datum   ……………………………………………

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.